avatar
Today is Friday
October 18, 2019

July 27, 2009

Systeem- en softwaremonitoring met Visio 2007 – 2 van 4

by tsnoei — Categories: Uncategorized — No Comments - Afdrukken Afdrukken

Dit is het vervolg op mijn vorige post over monitoren van systeem met behulp van Visio diagrams. In deze post zal ik uitleggen hoe data gekoppeld kan worden aan Visio shapes waardoor de visualisatie van de shape kan worden beinvloed.

Stap 1 – Data Downloaden
Download dit Excel bestand. Hierin bevinden zich voorbeeld meetgegevens. Aan de data worden niet veel bijzondere eisen gesteld behalve dat elke regel met een meetgegeven een unieke id bevat. De te downloaden meetgegevens bevatten per regel een Id, een meetwaarde, een status (0=OK, 1=Warning, 2=Error, 3=Niet meetbaar), een omschrijving en een timestamp

Stap 2 – Diagram aanmaken
Start Visio Professional 2007 en selecteer File > New > Network > Detailed Network Diagram (Metric). Je hebt nu een diagram met aan de linkerkant een keuze uit diverse networkshapes zoals servers etc…

Stap 3 – Excel data koppelen
We gaan nu de Excelsheet (het had ook SQL data kunnen zijn) koppelen aan het nieuwe diagram. Kies in het menu Data > Link Data To Shapes… Selecteer Microsoft Excel Workbook kies “Browse…” en selecteer het zojuist gedownloade excel sheet. Klik op “Next” en kies “Sheet1$”. Klik op 2x “Next” en vink “Id” aan als unique identifier kolom. Klik “Next” en dan “Finish”. Voila, data is gekoppeld aan het diagram.

Stap 4 – Fields gebruiken
Plaats nu linksboven de text “Systeemstatus” en zet de fontsize naar 20 en bold. Om er duidelijk te maken hoe recent de gegevens van het diagram zijn kunnen we datum naast deze kop plaatsen.

Zoals je misschien hebt gezien vind je onderin de Visio applicatie een lijst met records uit het Excel sheet. Mocht je die niet terug kunnen vinden selecteer dan in het View menu “External Data”.


Selecteer een van de records en sleep deze op de zojuist gecreeerde tekst. Je zult nu mogelijk naast de tekst een zogenaamd “Data Graphic” zien verschijnen


en aan de rechterkant zal onderstaand Data Graphic venster worden geopend. Zo niet kies dan in het Data menu “Display Data On Shapes”. Selecteer de tekst en klik in het Data Graphic-venster op “None”.


Nu gaan we de datum toevoegen. Zet de cursor achter de tekst “Systeemstatus “. Kies in het menu Insert > Field en dan als Category:Shape Data en Field Name: Timestamp.


We hebben nu fielddata gekoppeld.

Stap 5 – Shapes gebruiken
Selecteer nu uit de shapegroep bij “Netwerk and Pheripherals” de server shape. Sleep deze op het diagram. Sleep nu een het ping record van het Peregrijn system uit het external data venster op deze shape. We gaan nu een nieuw Data Graphic maken.

Klik linksboven op “New Data Graphic”


Klik in het nieuw geopende venster op New Item > Color By Value


Selecteer als Data Field “Status”. Op basis van de waardes van dit veld kan een kleur worden gegeven aan deze shape. Voeg 3 kleuren toe zoals in onderstaande screenshot te zien is.

Klik op OK en nogmaals in het andere venster op OK.

Klik daarna op “Yes” om aan te geven dat deze nieuwe Data Graphic moet worden toegepast op de geselecteerde shape.


Teken nu een rechthoek onder de zojuiste geplaatste shape.

Dubbelklik er op en vul de tekst “CPU” in.

Sleep het CPU Usage record van Peregrijn op deze rechthoek. De rechthoek zal nu automatisch dezelfde data graphic toegekend krijgen als de server shape.

Maak een kopie van de data graphic door op de datagraphic aan de rechterkant het menu open te klikken en “Duplicate” te selecteren.

Klik op de gedupliceerde data graphic om deze toe te kennen aan de rechthoek.

Klik in het menu (het pijltje aan de rechterkant) van de gedupliceerde data graphic op “Edit Data Graphic…”. Klik op New Item > Data Bar.

Selecteer als “Data Field”: “Value”.

Selecteer als “Callout”: “Speedometer”.

Zet “Label Position” en “Value Position” op “Not Shown”. Klik op OK.


Dubbelklik op de tekst van de rechthoek en zet de cursor achter “CPU “.

Kies in het menu Insert > Field en dan Category Shape Data en Field Name “Value”.

Druk op OK en voeg een procent teken toe.

We zijn klaar. Onderstaand het resultaat.


Niets houd je nu meer tegen om een fantastisch diagram in elkaar te knutselen. Je kunt elke willekeurige shape en tekst gebruiken om bovengenoemde acties op toe te passen.

Volgende post zal ik uitleggen hoe ActiveXperts Networkmonitor kan worden ingeregeld om de meetdata toegankelijk te maken voor een Visiodiagram als dit.

Facebook comments:

No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2019 Snoei's .NET blog All rights reserved - Wallow theme v0.44 by ([][]) TwoBeers - Powered by WordPress - Have fun!